Socio-culturele verenigingen

Erkenning als (socio-)culturele vereniging

Wat?
Lievegem wil ook de komende jaren volop inzetten op het verenigingsleven. Voortaan kan elke Lievegemse vereniging, ook een startende vereniging, zich laten erkennen door het gemeentebestuur.  Een erkenning geldt voor een volledige legislatuur. Een erkenning als Lievegemse vereniging impliceert volgende voordelen:

  • De vereniging kan gebruik maken van de materialen uit de gemeentelijke uitleendienst.
  • De vereniging kan genieten van een verlaagd tarief voor de huur van gemeentelijke infrastructuur.
  • De vereniging kan gebruik maken van de kopiemogelijkheid in de Lievegemse bibliotheken. Jubilerende verenigingen komen in aanmerking voor een bijkomende subsidie.
  • De activiteiten van de vereniging kunnen gepubliceerd worden via de gemeentelijke communicatiekanalen, in overeenstemming met de geldende publicatievoorwaarden.
  • Voldoet jouw vereniging aan bepaalde extra voorwaarden, dan kan je ook als sectorspecifieke vereniging (jeugd, sport, cultuur, senioren) erkend worden. elke vereniging kan slechts 1 sectorspecifieke erkenning krijgen.

Hoe?
Meer info over deze aanvraag vind je hier

Subsidies voor (socio-)culturele verenigingen

Wat?
Erkende socio-culturele en culturele verenigingen kunnen subsidies van het gemeentebestuur ontvangen voor hun werking én voor bijzondere culturele initiatieven die ze organiseren:

Vaste werkingssubsidie
Erkende socio-culturele en culturele verenigingen kunnen een vaste basissubsidie voor hun werking aanvragen. Het bedrag van deze basissubsidie is afhankelijk van de werkvorm: verenigingen podiumkunsten, harmonieën en fanfares en socio-culturele en andere culturele verenigingen.

Variabele werkingssubsidie.
Erkende socio-culturele en culturele verenigingen en verenigingen podiumkunsten kunnen hun vaste basissubsidie aanvullen met een variabele werkingssubsidie. Deze subsidie wordt berekend op basis van het aantal georganiseerde activiteiten tijdens het voorbije werkingsjaar.

Plussubsidie voor bijzondere culturele initiatieven.
Alle erkende verenigingen podiumkunsten, harmonieën en fanfares, socio-culturele en andere culturele verenigingen kunnen een subsidieaanvraag indienen voor een bijzonder cultureel initiatief. Bijzondere culturele initiatieven zijn (socio-)culturele activiteiten, initiatieven of projecten die verenigingen zelf organiseren en de gewone werking van de vereniging overstijgen. Ze zijn qua thema, aard, vorm of doelgroep vernieuwend en vormen een duidelijke meerwaarde voor het bestaande culturele aanbod.

Plussubsidie voor harmonieën en fanfares.
Erkende harmonieën en fanfares kunnen en subsidie aanvragen voor de optredens die ze uitvoeren op vraag van het gemeentebestuur en de financiële en inhoudelijke investeringen die ze doen in de eigen werking. De precieze voorwaarden voor deze subsidies staan vermeld in het erkennings- en subsidiereglement voor (socio-)culturele verenigingen Lievegem en het reglement gemeentelijke ondersteuning van de harmonie- en fanfarecultuur in Lievegem.

Aanvragen

Vaste en variabele werkingssubsidie
Subsidie-aanvragen worden jaarlijks voor 30 september ingediend via het online-subsidieformulier. Voor de variabele werkingssubsidie voegt men ook het formulier ‘activiteitenverslag voorbije werkingsjaar’ toe.

Aanvraagformulier: socio culturele en culturele subsidies

Plussubsidie voor bijzondere culturele initiatieven
Subsidie-aanvragen worden telkens voor de start van de activiteit of het project ingediend via het online-subsidieformulier.

Aanvraagformulier: plussubsidie voor bijzondere culturele initiatieven

Plussubsidie harmonieën en fanfares
Subsidie-aanvragen worden jaarlijks voor 30 september ingediend via het online-subsidieformulier.

Aanvraagformulier: plussubsidie ondersteuning harmonie/fanfare

Overzicht erkende socio-culturele verenigingen

Harmonieën en fanfares

Loko

Contactpersoon: Dirk Bulens
dirk.bulens@skynet.be
0478 99 49 91
website

Koninklijke Harmonie Concordia

Contactpersoon: Steven Nuyt
info@harmoniewaarschoot.be
0472 95 07 88
website

Sint-Cecilia Zomergem

Contactpersoon: An Van Laere
vanlaere.an@gmail.com
0472 95 07 46
website

Toneelverenigingen

BeTon

Contactpersoon: Brigitte Dejaeger
dejaeger.brigitte@telenet.be
0496 10 19 22
website

K77

Contactpersoon: Stephane Notte
stephane.notte@telenet.be
0476 39 48 08
website

Koninklijke Toneelbond Kunst Veredelt vzw

Contactpersoon: Tim Gijselinck
timgijselinck@kunstveredeltzomergem.be
0473 93 33 90
website

Podium vzw

Contactpersoon: Simonne Snoeck
simonne.snoeck@telenet.be
0476 48 78 15

Podiumhuis

Contactpersoon: Peter Staelens
peter_staelens@hotmail.com
0490 39 86 28

Koren

El Mundo-Lo

Contactpersoon: Luc Van Laere
lucvanlaerezomergem@skynet.be
0474 50 60 11
website

Kerkkoor Gaudeamus

Contactpersoon: Kurt Van De Veire
kurt.vandeveire@skynet.be
0496 69 01 25

Koor Bon Ami

Contactpersoon: Johan Vermeire
johan.vermeire1@telenet.be
0472 72 51 69
website

Martinuskoor

Contactpersoon: Rosine De Rycke
rderijcke@telenet.be
0497 76 82 00
website

Rond de Tafel

Contactpersoon: Christine Van Maekelbergh
christinevanmaekelbergh@yahoo.com
09 226 69 10

Socio-culturele verenigingen

August Vermeylenfonds Waarschoot

Contactpersoon: Eliane Bonamie
eliane.bonamie@telenet.be
0486 91 48 37

Beekse Bib Fans

Contactpersoon: Marleen Pattyn
pattyn.marleen@telenet.be
09 372 76 81
website

Beweging.net

Contactpersoon: Eliane Bonamie
eliane.bonamie@telenet.be
0486 91 48 37

Cultuursmakers (vtb Kultuur)

Contactpersoon: Arseen Hebbrecht
a.hebbrecht@gmail.com
0475 36 78 78

Curieus Lovendegem/Vinderhoute

Contactpersoon: Mariette Dierckx
mariettedierckx@skynet.be
09 372 56 19
website

Curieus Waarschoot

Contactpersoon: Luc Maddelein
luc.curieus@gmail.com
0477 47 58 73
website

CVA-praatgroep "Stap voor Stap"

Contactpersoon: Monique Verheecke
moniquezom@hotmail.com
09 228 72 49

Dafot

Contactpersoon: Monique De Rycke
monique.derycke@skynet.be
0473 31 16 08

Davidsfonds Lievegem

Contactpersoon: Michael Borremans
michael.borremans@telenet.be
0473 94 57 71
website

De Ronde Tafel - spellenclub Lievegem

Contactpersoon: Jeroen De Jaeger
derondetafelspellenclub@gmail.com
0496 55 98 65

Femma Zomergem

Contactpersoon: Veerle Hutseband-Goethals
veerle.femma.zomergem@gmail.com
0499 80 89 71
website

Femma Waarschoot

Contactpersoon: Marie-Paule De Roose
mariepaulederoose@gmail.com
0479 76 94 85
website

Ferm Lovendegem

Contactpersoon: Kristine Van Parys
fermlovendegem@gmail.com
09 372 07 92

Ferm Oostwinkel

Contactpersoon: Eefke De Schuyter
ferm-oostwinkel@outlook.com
0477 68 32 40

Ferm Ronsele

Contactpersoon: Ingrid De Baere
ingriddebaere@telenet.be
0479 37 83 77
website

Ferm Waarschoot

Contactpersoon: Chris Van Kerckvoorde
chrisvankerckvoorde@hotmail.com
0477 44 78 71
website

Ferm Zomergem

Contactpersoon: Nadine Everaerd
everaerdnadine@yahoo.com
0497 62 67 12
website

Fv. Almacon

Contactpersoon: Alex Sierens
sierens.vanloo@gmail.com
0499 85 25 02

Gezinsbond - Lovendegem/Vinderhoute

Contactpersoon: Pascale De Kesel
pascale.dekesel@telenet.be
09 329 82 99

Gezinsbond Waarschoot

Contactpersoon: Angelique Niville
voorzitter@gezinsbondwaarschoot.be
0476 45 31 65

Historisch Lieveland

Contactpersoon: Pieter De Reu
pieter.de.reu@telenet.be
0496 24 73 33
website

KWB Lievegem

Contactpersoon: Bernard Schuddinck
rderijcke@telenet.be
09 372 54 12
website

Landelijke Gilde Lovendegem

Contactpersoon: Johan Steyaert
johansteyaert@telenet.be
0473 73 35 05
website

Landelijke Gilde Oostwinkel-Kruipuit

Contactpersoon: Luc De Baets
luc.debaets@hotmail.com
09 377 20 75
website

Landelijke Gilde Waarschoot

Contactpersoon: Joris De Witte
dewitte.joris@telenet.be
0497 10 50 05
website

Landelijke Gilde Zomergem

Contactpersoon: Luc De Neve
luc_de_neve@telenet.be
09 372 52 36
website

Lions Club Lievegem
Contactpersoon: Karl Devriese
lclievegem@gmail.com
0475 63 08 09
website

LovArte

Contactpersoon: Erna Mouton
mouton.erna@gmail.com
0498 25 65 61
website

Lovendegemse Whiskyclub

Contactpersoon: Geert Neirynck
Geert_neirynck@telenet.be
0496 78 74 06
website

Markant Lievegem

Contactpersoon: Magd Havermans
magd.havermans@telenet.be
0497 51 63 87
website

Martinusgilde

Contactpersoon: Ludwine Van De Voorde
ludwinevandevoorde@telenet.be
0486 20 26 48
website

MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW

Contactpersoon: Peter Rooms
peter.rooms@nebulasbikers.com
0473 94 67 79
website

Ok Videogroep

Contactpersoon: Paul Van De Walle
okepaulvandewalle@scarlet.be
0498 74 24 79
website

Pasar Waarschoot

Contactpersoon: Jos Van de Rostyne
teampasarwaarschoot@telenet.be
09 372 01 54
website

Pasar Lovendegem

Contactpersoon: Monica De Mynck
monica.de.mynck@skynet.be
09 372 77 02
website

Praatvlagen vzw

Contactpersoon: Annie Lambrecht
lambrecht.annie@gmail.com
0476 49 08 46
website

Reuzencomité

Contactpersoon: Christophe Huysman
info@hupa.be
0478 28 52 39

Roadkill vzw

Contactpersoon: Olivier Rogiers
olivier.rogiers@ontexglobal.com
0486 74 62 87
website

Samana Beke

Contactpersoon: Marleen Pattyn
pattyn.marleen@telenet.be
09 372 76 81
website

Samana Lovendegem/Vinderhoute

Contactpersoon: Martine De Meyer
martinedemeyer@telenet.be
0473 43 40 48
website

Samana Waarschoot

Contactpersoon: Karine Wolfaert
karinewolfaert@hotmail.com
0472 95 07 89
website

Samana Zomergem - Ronsele

Contactpersoon: Paul Stock
stockp@onszomerheem.zkj.be
0475 93 71 43
website

Schipdonkcomité

Contactpersoon: Hans Nauwynck
hans.nauwynck@ugent.be
09 372 03 34

The Rua Room

Contactpersoon: David Donegan
daithirua@gmail.com
0475 39 95 41
website

vaART

Contactpersoon: Erik Matthys
erik.matthys&@telenet.be
0496 13 15 37
website

Vzw Beke Ons Dorp

Contactpersoon: Ronny Coopman
ronny.coopman@gmail.com
0496 59 76 08
website

Vzw Punky Kids

Contactpersoon: Didier Van Kerrebroeck
didier.van.kerrebroeck@telenet.be
0486 78 06 48

Werkgroep Vinderhoute

Contactpersoon: Christine Vanmaekelbergh
christinevanmaekelbergh@yahoo.com
0498 77 44 18
website

Wijkkomitee Oostveld

Contactpersoon: Eddy Minnaert
eddy.minnaert@gmail.com
0475 52 01 13

Zomergem Davert

Contactpersoon: Jan Bekaert
Janbekaert@gmail.com
0475 75 21 62
website