Evenementenformulier

Organiseer je een evenement in Lievegem, dan moet je het gemeentebestuur 12 weken op voorhand op de hoogte brengen. In sommige gevallen is dat 16 weken. Onderaan deze pagina vind je een link naar het evenementenformulier.

Is één van onderstaande criteria van toepassing op je evenement, dan ben je verplicht om het evenementenformulier in te vullen:

  • Het evenement vindt plaats op straat, op een plein, ... Er wordt gebruik gemaakt van de openbare weg. Er is dus met andere woorden impact op de omgeving en de mobiliteit.
  • Het evenement trekt veel bezoekers aan, waardoor er parkeerproblemen of verkeersdrukte kan ontstaan in de buurt.
  • Er wordt een tent gebruikt voor meer dan 500 bezoekers.
  • Het evenement heeft een impact op het milieu. Er zal muziek afgespeeld worden waardoor je een geluidsafwijking nodig hebt. Of jouw evenement veroorzaakt veel extra afval.
  • Je wil bewegwijzering plaatsen voor jouw evenement op de openbare weg.

Dit formulier vul je ten minste 12 weken voor de aanvangsdatum van het evenement verzenden naar het gemeentebestuur van Lievegem. Voor wielerwedstrijden is dat 16 weken. Het formulier wordt door de gemeentelijke diensten bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen, de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem en Brandweerzone Centrum.

Het veiligheidsdossier dien je in te vullen als het gemeentelijk coördinatieoverleg van oordeel is dat jouw activiteit bepaalde risico’s inhoudt of wanneer je dat, als organisator, zelf wenst.
Het veiligheidsdossier en bijhorende bijlagen worden tijdens een vergadering van het coördinatieoverleg besproken. Hierop zijn het gemeentebestuur, de politie, de lokale brandweer aanwezig. Ook jij als organisator wordt op dit overleg uitgenodigd.
Het college van burgemeester en schepenen zal op basis van jouw aanvraag en indien nodig, jouw veiligheidsdossier en de voorwaarden van de coördinatievergadering, beslissen of jouw activiteit een goedkeuring kan ontvangen. Een formulier voor het veiligheidsdossier vind je hieronder.

Procedure

Het ingevulde evenementenformulier, en indien gevraagd het ingevulde veiligheidsdossier (invuldocument), bezorg je aan het gemeentebestuur van de plaats waar het evenement doorgaat:

Gemeentebestuur Lievegem,
College van burgemeester en schepenen
Kasteeldreef 72
9920 Lievegem
mail: evenementen@lievegem.be