Kerkstraat

Met de dorpskernvernieuwing werd in het eerste deel van de Kerkstraat (tussen Dorp en Jaspaertstede) het fietspad reeds heraangelegd. Het traject naar Waarschootdorp is een belangrijke fietsas die een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur verdient. Daarom voorziet de gemeente een heraanleg van het fietspad vanaf het kruispunt met Jaspaertstede tot en met het kruispunt aan de Gastelstraat.

In deze zone zal hetzelfde wegbeeld worden gerealiseerd zoals in het eerste deel (weg in asfalt, fietspad en parkeerstrook in betonstraatstenen). Naast een nieuw fietspad worden ook de parkeerstroken heraangelegd en wordt de rijbaan volledig vernieuwd.

Er is geen aanleg van nieuwe riolering voorzien.

Timing

Later meer informatie.

Hinder

Later meer informatie.

Grond- en omleidingsplan

Grondplan

Infomomenten, bewonersbrieven en persberichten

07.09.2022:Infomoment