Klein gevaarlijk afval

Je kan met jouw klein gevaarlijk afval (KGA) terecht op de recyclageparken van Lovendegem en Zomergem. In Waarschoot kan je dit elke eerste zaterdag van de maand naar de chemokar brengen. Je vindt de chemokar van 14.00 uur tot 16.30 uur op de parking aan de begraafplaats Hovingen. Om de ophaling vlot te laten verlopen en voldoende ruimte te voorzien voor alle inwoners, is de aanbrenghoeveelheid beperkt.

Categorieën

Er zijn 9 categorieën KGA:

 1. afwas- en schoonmaakmiddelen
 2. autoproducten
 3. brandstoffen
 4. onderhoudsmiddelen
 5. vetten en oliën
 6. batterijen
 7. cosmetica
 8. insecticiden en pesticiden
 9. diversen

Met oude en vervallen geneesmiddelen kan je bij je apotheek terecht.

Gebruikte batterijen kan je ook deponeren in de BEBAT-recipiënten in diverse winkels, openbare gebouwen of in de inzameltonnen in het recyclagepark.

Afvalolie, frituurvetten, batterijen (geen accu’s) en tl-lampen kan je ook afgeven in het recyclagepark.

Op de ophaalkalender voor afval vind je nuttige informatie over het correct sorteren van KGA en andere afvalsoorten.

Voorwaarden

 • Je mag enkel KGA van huishoudelijke oorsprong aanbrengen. De inhoud van de KGA-box (de groene milieubox) is voldoende om het KGA van een gezin gedurende een maand te stockeren.
 • De milieubox mag enkel gebruikt worden voor de opslag van KGA en blijft verbonden aan het adres waar hij is afgeleverd. In geval van verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de milieubox mee te nemen naar zijn nieuwe adres.
 • Bied het KGA zo veel mogelijk aan in de oorspronkelijke verpakking, inclusief buitenverpakking, om de identificatie te vereenvoudigen.
 • Producten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd.
 • TL-lampen en grote KGA-recipiënten (bijvoorbeeld verfemmers) die niet in de KGA-box kunnen, mag je apart afgeven.
 • Injectienaalden moeten worden aangeboden in een naaldcontainer die voldoet aan de ADR-reglementering.
 • Het KGA dat wordt aangeboden bij de chemokar of op het recyclagepark wordt door de begeleider van de chemokar of parkwachter in de gepaste sorteer- of opslagrecipiënten gedeponeerd. De aanbieder van het KGA mag dit niet zelf doen.
 • Wil je een grotere hoeveelheid bij de chemokar aanbieden, verwittig dan de dienst grondgebiedzaken, sectie milieu minimum één week op voorhand. De ophaalfirma kan dan voldoende ruimte voorzien. Als je op de ophaaldag de grotere hoeveelheid aanbiedt, dan moet je bij afgifte een acceptatiebonnetje invullen.
 • Is de chemokar toch vol, laat dan geen KGA achter op de plaats van inzameling, want dat is sluikstorten en kan geverbaliseerd worden. Het is op de koop toe gevaarlijk en milieuonvriendelijk. Bewaar het tot de volgende inzameling en bied het dan opnieuw aan.

Kostprijs

De aanbreng van KGA is gratis maar je kan slechts een beperkte hoeveelheid per keer aanbrengen (zie voorwaarden).

Ook op het recyclagepark is de aanbreng van KGA gratis maar de hoeveelheid is beperkt, afhankelijk van het type KGA, zie het retributiereglement van het recyclagepark bij de downloads.