Inname openbaar domein: terras horeca

Slechts één bestand.
128 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, .
Het terrras voldoet aan alle voorwaarden en bepaling zoals opgenomen in het reglement.