Controle grondwater

Wie een eigen grondwaterwinning heeft en niet kan aansluiten op het leidingwaternet, kan zijn grondwater (putwater) jaarlijks gratis laten controleren door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).  Je moet daarvoor wel een aanvraag indienen.

Deze gratis controle geldt niet voor leidingwater. De kwaliteit van het leidingwater wordt gecontroleerd door de drinkwatermaatschappijen.

Voorwaarden

Je kan een gratis controle van je putwater aanvragen als je:

  • Eigenaarbent van een woning (in het Vlaamse Gewest) met een eigen grondwaterwinning
  • En geen mogelijkheid hebt om aan te sluiten op de openbare watervoorziening (het leidingwaternet).

Een woning wordt als 'niet-aansluitbaar' beschouwd als die minstens 50 meter van de waterleiding af ligt.
Als je woning dus op minder dan 50 meter van de waterleiding gelegen is, dan kan je wel aansluiten en kom je niet in aanmerking voor de gratis wateranalyse.

Hoe aanvragen

  • Download het formulier 'Aanvraag tot onderzoek van putwater' via de website van VMM of haal het af bij de dienst grondgebiedzaken, sectie milieu.
  • Het formulier moet ingevuld en ondertekend worden door de milieuambtenaar van de gemeente en door jezelf.
  • Je dient de aanvraag in bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
  • De VMM spreekt telefonisch een datum met je af waarop ze een staal komt nemen van het putwater.
  • De VMM analyseert het waterstaal. Daarna krijg je van het Agentschap Zorg en Gezondheid een schriftelijke beoordeling van de waterkwaliteit, samen met een advies voor het gebruik ervan.

Deze procedure duurt zes tot acht weken.

Kostprijs

Gratis, indien voldaan aan voorwaarden.