Parkeren

Parkings waar je onbeperkt kan parkeren

Hieronder vind je een overzicht van parkings in de dorpskernen waar je onbeperkt kan parkeren:

Plaatsen met beperking van parkeertijd

In de verschillende dorpskernen zijn er op een aantal plaatsen zones of parkeerplaatsen ingericht met een beperkte parkeertijd: de blauwe zone. De locaties waar het gebruik van een parkeerschijf verplicht is, herken je aan de blauwe verkeersborden met de witte P en het symbool van een parkeerschijf.

 

Locatie

WoonkernMaximum parkeertijd
CentrumstraatLovendegemDeels 30 minuten, deels 2 uur.
DiepestraatLovendegem2 uur
DorpLovendegem2 uur
KasteeldreefLovendegemDeels 30 minuten, deels 2 uur.
MolendreefLovendegemDeels 30 minuten, deels 2 uur.
Kanunnik TriestlaanLovendegem2 uur
Parking De WarandeLovendegem3 uur
Parking De DreefLovendegem3 uur
OostwinkeldorpOostwinkel30 minuten
Pastoor MoernautstraatVinderhoute30 minuten
KerkstraatWaarshoot2 uur
WaarschootdorpWaarschoot2 uur
SchoolstraatWaarschootDeels 30 minuten, deels 2 uur.
StationsstraatWaarschootDeels 30 minuten, deels 2 uur.
DreefZomergem1 uur
MarktZomergem30 minuten
ZomerlaanZomergem30 minuten
DekenijstraatZomergem30 minuten

Veelgestelde vragen over de parkeerschijf

Wanneer moet ik de parkeerschijf gebruiken?
In de blauwe zone is volgens artikel 27.1.2 van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, het gebruik van de parkeerschijf verplicht van 9.00 uur tot 18.00 uur op de werkdagen en voor een maximumduur van twee uren. Er is geen beperking van de parkeertijd op zon- en feestdagen en 11 juli.

Van de periode van 9.00 uur tot 18.00 uur kan worden afgeweken mits aanduiding op de borden. Dit is het geval in Zomergem waar het gebruik van de parkeerschijf verplicht is vanaf 8.00 tot 19.00 uur.

Hoe lang kan ik parkeren met een parkeerschijf?
Met een geldige parkeerschijf kan je in principe 2 uur parkeren, te rekenen vanaf het tijdstip dat werd aangeduid op de schijf. Bij het verstrijken van de maximaal toegelaten parkeertijd moet je de parkeerplaats verlaten hebben. Het is niet toegelaten de gegevens op de parkeerschijf te wijzigen of om er onjuiste gegevens op aan te brengen.

Hoe gebruik ik de parkeerschijf?
Plaats de pijl van de parkeerschijf op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. De indeling op de parkeerschijf gebeurt in stappen van een half uur. Kom je bijvoorbeeld om 12.06 uur aan, dan schuift men de pijl op 12.30 uur. Leg de parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de wagen.

Bewonerskaart (Lovendegem)

De bewonerskaart wordt enkel uitgereikt in de deelgemeente Lovendegem aan natuurlijke personen, die hun werkelijke woon- en verblijfplaats hebben in de zone met beperkte parkeerduur (de blauwe zone) en niet beschikken over een oprit en/of garage. De uitreiking wordt beperkt tot één kaart per wooneenheid (huis, flat, studio,..).

Je kan de bewonerskaart aanvragen via het digitaal formulier of door een ingevuld aanvraagformulier te bezorgen aan mobiliteit@lievegem.be.

Hoe vraag ik een bewonerskaart aan?
Je kan een bewonerskaart aanvragen via het digitaal formulier, door een aanvraagformulier te bezorgen aan mobiliteit@lievegem.be of bij het onthaal van jouw gemeentehuis. Zorg dat je de volgende documenten bij de hand hebt:

  • kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig
  • kopie van je identiteitskaart
  • het eventueel bewijs van exclusief gebruik indien het voertuig niet op jouw naam is ingeschreven

Vervolgens controleren we je aanvraag op geldigheid. Indien jouw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden wordt er door het parkeerbedrijf Besix/Indigo een bewonerskaart aangemaakt die wij bij je afleveren.

Ik heb tijdelijk een bewonerskaart nodig?
Het college van burgemeester en schepenen kan speciale en/of beperkte bewonerskaarten uitreiken aan personen die door omstandigheden buiten hun wil tijdelijk verhinderd zijn hun eigen oprit of garage te gebruiken (bv. de wekelijkse markt, openbare werken,...)

Hoeveel kost een bewonerskaart?
Aan de rechthebbenden wordt de bewonerskaart gratis afgeleverd.

Waar kan ik de bewonerskaart gebruiken?
Je mag deze gebruiken in de volledige blauwe zone van de deelgemeente Lovendegem. De bewonerskaart mag niet worden gebruikt op plaatsen met een parkeerduur van minder dan 2 uur.

Hoe lang is de bewonerskaart geldig?
Een bewonerskaart wordt uitgereikt voor één jaar.

Kan ik mijn bewonerskaart verlengen?
Ja. Je ontvangt van ons in het najaar (oktober) een brief met meer informatie over het verlengen van jouw bewonerskaart. We vragen wel opnieuw jouw toestemming om de informatie nodig voor de controles te mogen raadplegen.