Hilde De Graeve

Contactinfo

0472 38 75 13

Bevoegdheden: sociaal comité - sociaal beleid - welzijn, sociale huisvesting, gelijke kansen en diversiteit, armoedebestrijding, gezondheidsbeleid, diensten aan huis, lokaal dienstencentrum, Huis van het Kind, ontwikkelingssamenwerking, feestelijkheden Zomergem