Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit dezelfde personen als de gemeenteraad.

De raadsleden zetelen dus zowel in het gemeenteraad als in de raad voor maatschappelijk welzijn, en ook het voorzitterschap over beide organen zit vervat in dezelfde persoon. Desalniettemin blijven beide raden onafhankelijk van elkaar, hebben ze elk hun eigen bevoegdheden en houden ze hun eigen vergaderingen.

De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoogste orgaan van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (het OCMW). Ze vergadert minstens tienmaal per jaar en behandelt in principe alleen de grote lijnen van het beleid. De voorstellen waarover gedebatteerd en gestemd wordt, zijn meestal afkomstig van het vast bureau, maar de raadsleden kunnen ook eigen voorstellen indienen. Daarnaast kunnen ze ook vragen stellen over het beleid van het vast bureau.

Momenteel wordt de raad voor maatschappelijk welzijn digitaal georganiseerd. Je kan deze via livestream volgen op ons YouTubekanaal.

Huishoudelijk reglement en deontologische code

Huishoudelijk reglement Lievegem

Deontologische code: nog in opmaak

Data van de raad voor maatschappelijk welzijn 2021

27.01.2021
24.02.2021
31.03.2021
26.05.2021
30.06.2021
15.09.2021
20.10.2021
24.11.2021
22.12.2021

(Her)bekijk de raad voor maatschappelijk welzijn

Momenteel wordt de gemeenteraad digitaal georganiseerd.

De avond zelf kan je de gemeenteraad via livestream volgen op ons ons YouTubekanaal.

Op datzelfde kanaal vind je bovendien de opnames van de voorbije gemeenteraden terug.