Subsidies jeugdverenigingen

Welke categorieën?

Erkende jeugdverenigingen kunnen subsidies van het gemeentebestuur ontvangen voor hun werking met als doel het sociale en jeugdvriendelijke leven in de gemeente te bevorderen en de activiteiten die verenigingen organiseren te waarderen.

Categorie A: Jeugdbewegingen
Categorie B: Jeugdhuizen
Categorie C: Particuliere speelpleinwerkingen
Categorie D: Andere jeugdinitiatieven

Vaste werkingssubsidie (Categorie A, B, C en D)

Erkende jeugdverenigingen kunnen een vaste werkingssubsidie aanvragen:

  • Categorie A, B en C: 2500 € per erkende jeugdbeweging, particuliere speelpleinwerking of jeugdhuis.
  • Categorie D: 500 € per erkend jeugdinitiatief.

Variabele werkingssubsidie (Categorie A)

Erkende jeugdbewegingen kunnen hun vaste werkingssubsidie aanvullen met een variabele werkingssubsidie. De variabele werkingssubsidie wordt procentueel verdeeld op basis van het ledenaantal van de jeugdbeweging.

Gebruik het formulier “Actuele Ledenlijst” om in te dienen!

Plussubsidie Kamp (Categorie A)

Erkende jeugdbewegingen kunnen hun vaste en variabele werkingssubsidies aanvullen met een plussubsidie ‘Kamp’. De plussubsidie Kamp voorziet een tussenkomst in de kostprijs van binnenlandse kampplaatsen bij kampen van leiding en leden van minstens 3 overnachtingen (opzet en afbraak inbegrepen). De plussubsidie Kamp wordt procentueel verdeeld op basis van de ingediende facturen.

Gebruik het formulier “Kamp” om in te dienen!

Plussubsidie Vervoer (Categorie A) Erkende Jeugdbewegingen kunnen hun vaste en variabele werkingssubsidies aanvullen met een plussubsidie ‘Vervoer’. De plussubsidie ‘Vervoer’ voorziet een tussenkomst in de kostprijs van vervoerkosten voor leden en/of materiaal die jeugdbewegingen maken tijdens hun werking en bij binnenlandse kampen. De plussubsidie ‘Vervoer’ wordt procentueel verdeeld op basis van de ingediende facturen en andere vervoerbewijzen.

Gebruik het formulier “Vervoer” om in te dienen!

Plussubsidie Focus op Werking (Categorie B, C en D)

Erkende jeugdhuizen, particuliere speelpleinwerkingen en andere erkende jeugdinitiatieven kunnen hun vaste werkingssubsidie aanvullen met een plussubsidie ‘Focus op de werking’, meer specifiek:

  • Categorie B: 2.000 euro per erkend jeugdhuis
  • Categorie C: 4.100 euro per erkende particuliere speelpleinwerking
  • Categorie D: 600 euro per erkend jeugdinitiatief

Om de plussubsidie ‘Focus op de werking’ aan te vragen dient men jaarlijks de doelstellingen, werkpunten en initiatieven die men het volgende werkingsjaar wil realiseren, in bij Team Jeugd. Jaarlijks wordt het dossier op een evaluatievergadering tussen de schepen van Jeugd, de aanvrager en de jeugddienst besproken. Dit resulteert in een afsprakennota waarin alle partijen zich engageren om de afgesproken inspanningen te realiseren. Op de jaarlijkse evaluatievergadering wordt de afsprakennota van het voorbije werkingsjaar geëvalueerd.

Gebruik het formulier “Focus op werking” om in te dienen!

Voorwaarden

De precieze voorwaarden voor deze subsidies staan vermeld in het erkennings- en subsidiereglement voor jeugdverenigingen Lievegem.

Wanneer indienen?

Vaste werkingssubsidie (Categorie A, B, C en D)

Jaarlijks voor 30 september online indienen via het aanvraagformulier “Subsidies Jeugdverenigingen Lievegem”.

Variabele werkingssubsidie (Categorie A)

Jaarlijks voor 30 september online indienen via het aanvraagformulier “Subsidies Jeugdverenigingen Lievegem”, actuele ledenlijst toevoegen (leden + leiding).

Plussubsidie Kamp (Categorie A)

Jaarlijks voor 30 september online indienen via het aanvraagformulier “Subsidies Jeugdverenigingen Lievegem”, overzicht van de kosten van de kampplaatsen + bewijsstukken toevoegen.

Plussubsidie Vervoer (Categorie A)

Jaarlijks voor 30 september online indienen via het aanvraagformulier “Subsidies Jeugdverenigingen Lievegem”, overzicht van de kosten van vervoer + bewijsstukken toevoegen.

Plussubsidie Focus op Werking (Categorie B, C en D)

Jaarlijks voor 30 september online indienen via het aanvraagformulier “Subsidies Jeugdverenigingen Lievegem”, document toevoegen met een overzicht van de doelstellingen, werkpunten en initiatieven die men het volgende werkingsjaar wil realiseren + evaluatie van de doelstellingen, werkpunten en initiatieven van het voorbije werkingsjaar.

Opgelet! Om jeugdsubsidies aan te vragen moet je als vereniging erkend zijn door de gemeente Lievegem. Meer informatie rond de erkenningsprocedure vind je HIER