Werken Appensvoordestraat

Na een jarenlange voorbereiding kan er dit jaar worden gestart met de effectieve realisatie van het project ‘Appensvoorde’. Dit dossier werd initieel opgestart als een fietspaddossier om een goede en veilige fietsverbinding te realiseren tussen de Grote Baan (N9) en de Kasteeldreef. Dit als onderdeel van een groter fietsnetwerk dat de verschillende omliggende woonkernen met elkaar verbindt. Bij de opmaak van de studie werd het project uitgebreid met een volledige nieuwe rioleringsaanleg in Beiaard, Meerssstraat, Appensvoordestraat en Waalken (deel). Ook in een deel van de Larestraat worden er beperkte rioleringswerken uitgevoerd.

De werken worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Lievegem, Farys en Aquafin.

Timing

Deze planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en/of vertraging door de weersomstandigheden.

Appensvoordestraat (deel Beiaard - Kasteeldreef):

 • Deze werken starten ten vroegste in februari 2022.

Appensvoordestraat (deel Beiaard - N9):

 • 01.02.2021: start met het rooien van bomen, dempen en verplaatsen van grachten.
 • 01.04.2021: start aanleg nutsleidingen.
 • 14.06.2021: start van de rioleringswerken.
 • 29.11.2021: plaatsen van straatkolken en aansluiten van de woningen op de riolering.
 • 06.12.2021: aanleg greppels en boordstenen.
 • 13.12.2021: aanleg fundering rijbaan.
 • 20.12.2021: aanleg onderlaag asfalt.
 • 10.01.2022: aanleg opritten woningen.
 • Eind maart: toplaag asfalt.

Meersstraat:

 • 01.03.2021: start aanleg nutsleidingen in Beiaard + Meersstraat.
 • 10.01.2022: aanleg riolering.
 • 01.02.2022: plaatsen straatrioolkolken en overkoppelen huisriolering op nieuwe riolering.
 • 01.03.2022: aanleg greppels, boordstenen en fundering.
 • 21.03.2022: aanleg onderlaag en toplaag asfalt.
 • April-mei: aanleg verkeersplateaus aan de kruispunten Beiaard - Meersstraat.

Het einde van de werken is voorzien voor zomer 2022.

Hinder

Appensvoordestraat (deel Beiaard - N9):

Vanaf het aanleggen van de greppels en boordstenen (6 december) tot wanneer de fundering is aangelegd (24 december) zal niet elke woning steeds bereikbaar zijn tijdens de werkuren. De aannemer streeft ernaar om buiten de werkuren steeds toegang te verlenen, maar dit zal niet altijd voor iedereen mogelijk zijn. Om dit probleem te verhelpen, voorzien we twee tijdelijke parkings:

 • In de Appensvoordestraat komende van de Kasteeldreef zullen vlak voor de Beiaard in de zijbermen rijplaten worden gelegd zodat daar een 20-tal wagens terecht kunnen.
 • Op het braakliggend terrein op de hoek tussen de Grote Baan en de Beiaard komt ook een grote tijdelijke parking.

Grond- en omleidingsplan