Werken Appensvoordestraat

Na een jarenlange voorbereiding kan er dit jaar worden gestart met de effectieve realisatie van het project ‘Appensvoorde’. Dit dossier werd initieel opgestart als een fietspaddossier om een goede en veilige fietsverbinding te realiseren tussen de Grote Baan (N9) en de Kasteeldreef. Dit als onderdeel van een groter fietsnetwerk dat de verschillende omliggende woonkernen met elkaar verbindt. Bij de opmaak van de studie werd het project uitgebreid met een volledige nieuwe rioleringsaanleg in Beiaard, Meerssstraat, Appensvoordestraat en Waalken (deel). Ook in een deel van de Larestraat worden er beperkte rioleringswerken uitgevoerd.

Uitvoeringstermijn en fasering

Een detailplanning van de werken is nog in opmaak. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Schrijf je dan onderaan deze pagina in op de nieuwsbrief.

  • 01.02.2021: start met het rooien van bomen, dempen en verplaatsen van grachten in de Appensvoordestraat (kant Grote Baan). Tijdsduur: 35 werkdagen.
  • 01.03.2021: start aanleg nutsleidingen in Beiaard + Meersstraat door aannemer in opdracht van Fluvius.
  • 01.04.2021: start aanleg nutsleidingen in Appensvoordestraat (deel Beiaard – Grote Baan) door aannemer in opdracht van Fluvius.
  • 14.06.2021: start van de rioleringswerken in Appensvoordestraat (deel Beiaard - Grote Baan)

De rioleringswerken in Beiaard en Meersstraat starten na het bouwverlof, het andere deel van de Appensvoordestraat komt wellicht in oktober 2021 aan de beurt. Voor de werken in Waalken en Larestraat is nog geen periode bepaald. De totale tijdsduur van alle werken bedraagt 220 werkdagen (te rekenen vanaf 1 maart 2021). Rekening houdende met verlofperiodes en weerverlet betekent dit dat de werken zullen duren tot de zomer 2022.

De werken worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Lievegem, Farys en Aquafin.