Werken Appensvoordestraat

Na een jarenlange voorbereiding kan er dit jaar worden gestart met de effectieve realisatie van het project ‘Appensvoorde’. Dit dossier werd initieel opgestart als een fietspaddossier om een goede en veilige fietsverbinding te realiseren tussen de Grote Baan (N9) en de Kasteeldreef. Dit als onderdeel van een groter fietsnetwerk dat de verschillende omliggende woonkernen met elkaar verbindt. Bij de opmaak van de studie werd het project uitgebreid met een volledige nieuwe rioleringsaanleg in Beiaard, Meerssstraat, Appensvoordestraat en Waalken (deel). Ook in een deel van de Larestraat worden er beperkte rioleringswerken uitgevoerd.

Uitvoeringstermijn en fasering

  • 01.02.2021: start met het rooien van bomen, dempen en verplaatsen van grachten in de Appensvoordestraat (kant Grote Baan). Tijdsduur: 35 werkdagen.
  • 01.03.2021: start aanleg nutsleidingen in Beiaard + Meersstraat door aannemer in opdracht van Fluvius.
  • 01.04.2021: start aanleg nutsleidingen in Appensvoordestraat (deel Beiaard – Grote Baan) door aannemer in opdracht van Fluvius.
  • 14.06.2021: start van de rioleringswerken in Appensvoordestraat (deel Beiaard - Grote Baan)

De werfplanning tot aan het kerstverlof blijft zoals eerder voorzien:

  • Appensvoordestraat in het deel tussen Beiaard en Grote Baan: aanleg boordstenen en greppels met daarna aanleg onderlaag asfalt.
  • Beiaard en Meersstraat: aanleg riolering met daarna aanleg boordstenen, greppels en rijbaan.
  • Deze werken zullen duren tot het kerstverlof. Het deel van Appensvoordestraat tussen Beiaard en Kasteeldreef is voor begin 2022.

De werken worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Lievegem, Farys en Aquafin.