Nachtwinkel

Een nachtwinkel is een vestigingseenheid die

 • ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
 • geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld
 • een maximale netto-verkoopsoppervlakte heeft van 150 m²
 • op een duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt

De uitbater moet over een vestigings- en uitbatingsvergunning beschikken die kan aangevraagd worden bij het gemeentebestuur.

Voorwaarden bij aanvraag

Vestigingsvergunning

Bij je aanvraag moet je een kopie van jouw eigendomsakte of huurcontract van de aangevraagde vestigingsplaats voegen.

Uitbatingsvergunning

Bij je aanvraag moet je volgende documenten toevoegen:

 • een schriftelijke verklaring moraliteitsonderzoek (zie downloads)
 • uittreksel uit het strafregister - artikel 596-1 (van de exploitant en/of de natuurlijke personen die de exploitant vertegenwoordigen en/of de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie). Je dient het uittreksel strafregister vooraf aan te vragen bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.
 • kopie publicatie statuten in het Belgisch staatsblad (enkel indien rechtspersoon met oprichtingsdatum vóór 2004)
 • Kopie identiteitskaart (van alle officiële zaakvoerders
 • Uittreksel uit de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO)
 • Indien vennootschap: kopie publicatie statuten in het Belgisch Staatsblad
 • Indien huurder: kopie handelshuurovereenkomst
 • Plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte
 • Indien nodig een kopie van de beroepskaart
 • Attest verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • Meldingsformulier brandweerzone Centrum.
 • vergunning aanvragen bij team lokale economie en toerisme

Pas nadat je in het bezit bent van een vestigingsvergunning, kan je een uitbatingsvergunning aanvragen.

De aanvraag voor de uitbatingsvergunning moet gebeuren:

 • binnen de maand na de eventuele toekenning van de vestigingsvergunning, zoniet vervalt deze vestigingsvergunning;
 • door dezelfde exploitant als degene die de vestigingsvergunning heeft aangevraagd.

Voorwaarden bij uitbating

 • De vestigingseenheid moet op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” dragen.
 • De openingsuren zijn beperkt van 18.00 tot 24.00 uur
 • De uitbater van de nachtwinkel moet elk jaar de uitbatingsvergunning hernieuwen via een schriftelijke aanvraag of het e-loket

Hoe aanvragen

Eerste aanvraag

Je kan de vestigingsvergunning voor een nachtwinkel in Lievegem aanvragen door:

 • het aanvraagformulier af te halen bij de dienst grondgebiedzaken en ingevuld terug te bezorgen
 • je aanvraag in te vullen via het e-loket

Pas nadat je een vestigingsvergunning hebt ontvangen, kan je op dezelfde manier een uitbatingsvergunning aanvragen.

Hernieuwing

De uitbater van de nachtwinkel moet elk jaar de uitbatingsvergunning voor een nachtwinkel verlengen door:

 • dit schriftelijk aan te vragen
 • de verlengingsaanvraag in te vullen via het e-loket

Wat meebrengen

Vestigingsvergunning

 • kopie van jouw eigendomsakte of huurcontract van de aangevraagde vestigingsplaats

Uitbatingsvergunning

 • een schriftelijke verklaring moraliteitsonderzoek (zie downloads)
 • uittreksel uit het strafregister - artikel 596-1 (van de exploitant en/of de natuurlijke personen die de exploitant vertegenwoordigen en/of de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie). Je dient het uittreksel strafregister eerst zelf aan te vragen bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.
 • kopie publicatie statuten in het Belgisch staatsblad (enkel indien rechtspersoon met oprichtingsdatum vóór 2004)