Nachtwinkel

Een nachtwinkel is een vestigingseenheid die

 • ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
 • geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld
 • een maximale netto-verkoopsoppervlakte heeft van 150 m²
 • op een duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt

De uitbater moet over een vestigings- en uitbatingsvergunning beschikken die kan aangevraagd worden bij het gemeentebestuur.

Voorwaarden

Vestigingsvergunning

Bij je aanvraag moet je een kopie van jouw eigendomsakte of huurcontract van de aangevraagde vestigingsplaats voegen. Pas nadat je in het bezit bent van een vestigingsvergunning, kan je een uitbatingsvergunning aanvragen.

Uitbatingsvergunning

Bij je aanvraag moet je volgende documenten toevoegen:

 • uittreksel uit het strafregister - artikel 596-1 (van de exploitant en/of de natuurlijke personen die de exploitant vertegenwoordigen en/of de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie). Je dient het uittreksel strafregister vooraf aan te vragen bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.
 • kopie publicatie statuten in het Belgisch staatsblad (enkel indien rechtspersoon met oprichtingsdatum vóór 2004)
 • kopie identiteitskaart (van alle officiële zaakvoerders)
 • uittreksel uit de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO)
 • indien vennootschap: kopie publicatie statuten in het Belgisch Staatsblad
 • indien huurder: kopie handelshuurovereenkomst
 • plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte
 • indien nodig een kopie van de beroepskaart
 • attest verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • meldingsformulier brandweerzone Centrum

De aanvraag voor de uitbatingsvergunning moet gebeuren:

 • binnen de maand na de eventuele toekenning van de vestigingsvergunning, zo niet vervalt deze vestigingsvergunning
 • door dezelfde exploitant als degene die de vestigingsvergunning heeft aangevraagd

Voorwaarden bij de uitbating

 • De vestigingseenheid moet op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” dragen.
 • De openingsuren zijn beperkt van 18.00 tot 24.00 uur.

Hoe aanvragen

Eerste aanvraag

Je kan de vestigingsvergunning voor een nachtwinkel in Lievegem aanvragen door:

 • het aanvraagformulier af te halen bij de dienst grondgebiedzaken en ingevuld terug te bezorgen
 • je aanvraag in te vullen via het e-loket

Pas nadat je een vestigingsvergunning hebt ontvangen, kan je op dezelfde manier een uitbatingsvergunning aanvragen.

Hernieuwing

De uitbater van de nachtwinkel moet elk jaar de uitbatingsvergunning voor een nachtwinkel verlengen door:

 • dit schriftelijk aan te vragen
 • de verlengingsaanvraag in te vullen via het e-loket

Wat breng je mee?

Vestigingsvergunning

 • kopie van jouw eigendomsakte of huurcontract van de aangevraagde vestigingsplaats

Uitbatingsvergunning

 • een schriftelijke verklaring moraliteitsonderzoek (zie downloads)
 • uittreksel uit het strafregister - artikel 596-1 (van de exploitant en/of de natuurlijke personen die de exploitant vertegenwoordigen en/of de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie). Je dient het uittreksel strafregister eerst zelf aan te vragen bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.
 • kopie publicatie statuten in het Belgisch staatsblad (enkel indien rechtspersoon met oprichtingsdatum vóór 2004)