Gezondheidsbeleid

Met de meeste kinderen in Vlaanderen gaat het goed. Ze zijn gezond, groeien op binnen evenwichtige gezinnen en voelen zich goed in hun vel. Toch vertonen alsmaar meer kinderen ongezond gedrag: risicogedrag. Ze eten ongezond, bewegen onvoldoende, voelen zich ongelukkig en worden gepest. Naast het thuisfront, de vriendenkring en de buurt is de school een omgeving waarin kinderen gezond gedrag kunnen leren en ook een groot gedeelte van hun kinderjaren op een gezonde manier kunnen doorbrengen.

Een goed eetpatroon en voldoende bewegen en sporten zijn goede gewoontes die van jongs af moeten aangeleerd worden. Scholen hebben een impact op het gedrag van kinderen en jongeren, voor ons is het dan ook een uitdaging om hierbij een handje te helpen.

Gelijke kansen voor iedereen. De school reikt aan wat thuis ontbreekt of versterkt wat daar al gebeurt.

Het schoolwerkplan vermeldt het gezondheidsbeleid als een prioriteit. Het team van onze school neemt elke gelegenheid te baat om dit te realiseren: afspraken met de traiteur over de maaltijden, afspraken in verband met traktaties op verjaardagen, schoolfruit, extra sportlessen en -dagen, ... enzovoort. Om het gezonde voedingsbeleid te ondersteunen, organiseren we nu en dan een gezond ontbijt. In de les WO is er dan weer aandacht voor de samenstelling van gezonde voeding.

De ouderwerking doet voorstellen en de initiatieven van het schoolteam worden steeds getoetst bij de ouders. Zo vroegen de ouders om het lunchpakket te kunnen bewaren in de koelkast. Dankzij de tussenkomst van de gemeente werd dit mogelijk.

Onze school beschikt over een heus gezondheidsplan.

 

Gezondheid!