Medicatie

Medicatie op school

Medicatie toedienen op school kan enkel indien er een attest van de huisarts kan voorgelegd worden.
Je overhandigt de medicijnen aan de leerkracht van jouw kind, samen met het doktersattest. Daarop staat vermeld: de naam van jouw kind, de naam van het medicijn, de dosering en tijdstip van inname.


De school zal onder geen beding op eigen initiatief een kind medicijnen toedienen. Indien een kind onwel wordt tijdens de lesuren proberen wij steeds de ouders of de opgegeven contactpersonen te bereiken. Gelieve daarom steeds wijzigingen van telefoonnummers of te bereiken personen door te geven aan het secretariaat.