Pedagogische begeleidingsdienst

Onderwijs voor steden en gemeenten

OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.
In december 1990 werd het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw opgericht om het stedelijk en gemeentelijk onderwijs te ondersteunen. Schoolbesturen en hun scholen, instellingen, centra kunnen bij OVSG terecht voor een uitgebreide beleidsmatige juridische en pedagogische dienstverlening.

80 % van de gemeenten in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseren onderwijs in een of meer niveaus: basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs of centra voor leerlingenbegeleiding. Deze gemeenten, met hun schoolbesturen en instellingen, vormen de doelgroep van OVSG.

* Bestuur OVSG

Alle gemeenten die onderwijs organiseren, zijn vertegenwoordigd in de algemene vergadering met één mandataris die ze zelf aanduiden, bij voorkeur de schepen van onderwijs. De algemene vergadering benoemt onder haar leden de raad van bestuur die het beleid van OVSG bepaalt. Bij de benoeming van de bestuurders wordt de politieke en filosofische diversiteit gewaarborgd. Zowel kleine als grote schoolbesturen hebben een stem en er is een goede regionale spreiding.

* Werking OVSG

De werking van OVSG is gebaseerd op vijf pijlers: algemeen beleid, koepelwerking, pedagogische begeleiding, advies, vorming en service en organisatie.

Kernopdrachten van OVSG:

  • belangen behartigen
  • pedagogisch begeleiden
  • juridische dienstverlening geven
  • vorming en nascholing aanbieden
  • materieel en logistiek ondersteunen