Schooltoeslag

Gezinnen met een bescheiden inkomen en schoolgaande kinderen kunnen een schooltoeslag krijgen onder bepaalde voorwaarden. Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). De leerling moet voltijds les volgen aan een erkende onderwijsinstelling en moet voldoende aanwezig zijn. Meer info vindt u hier

Aanwezigheid

- Kleuters moeten een minimumaantal dagen aanwezig zijn op school. Dat aantal dagen verplichte aanwezigheid stijgt met de leeftijd. 
Minder dan 3 jaar op 31.12: 100 halve dagen op school 
3 jaar op 31.12: 150 halve dagen op school 
4 jaar op 31.12: 185 halve dagen op school 
5 jaar op 31.12: 220 halve dagen op school 
6 jaar of meer op 31.12: max. 29 halve dagen ongewettigd afwezig

Het aantal 'halve dagen op school' is echte aanwezigheid: ziektedagen en dergelijke tellen niet mee als 'aanwezig op school'. Om dergelijke afwezigheid op te vangen is het aantal vereiste dagen niet te hoog gezet.

- Leerlingen lager onderwijs mogen maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.

Spijbelen

Leerlingen uit het basisonderwijs die onvoldoende aanwezig zijn (kleuteronderwijs) of meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn (lager onderwijs), kunnen volgend jaar het recht op hun schooltoelage verliezen. Als een kind twee schooljaren na elkaar 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig (lager onderwijs) of onvoldoende aanwezig (kleuteronderwijs) is, verliest het de toelage voor het tweede jaar.

Info en aanvraag

Heb je twijfels of je een studietoelage kan krijgen of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een toelage, dan kan je terecht:

- op het gratis nummer 1700
- bij de provincie Oost-Vlaanderen: Woodrow Wilsonplein 2 in 9000 Gent
- via deze link

De ouders die vorig jaar reeds een aanvraag indienden, krijgen de documenten automatisch thuis toegestuurd.