Omgevingsboek

We vinden het belangrijk om te vertrekken vanuit de leef- en leeromgeving van het kind. Met de ontwikkeling van een omgevingsboek van de school kunnen we o.a. de leergebieden mens en maatschappij en wetenschap en techniek voldoende afstemmen op de eigen schoolcontext. Een omgevingsboek is niet anders dan een degelijke inventarisatie van alle interessante "situaties" in de omgeving van de school (typische gebouwen, groen, verkeerssituatie, beroepen van ouders, sociale en culturele achtergrond van de kinderen, plaatselijke gewoonten,...)
Die omgeving kan vlakbij zijn, maar ook twintig kilometer verderop. Ze groeit naarmate de kinderen ouder worden.
Door deze gegevens op een systematische manier te centraliseren, hopen we er een gebruiksvoorwerp van te maken voor onze school. Zowel leerkrachten, leerlingen, ouders en andere belangstellenden kunnen via het internet het omgevingsboek raadplegen.

klik hier