Schoolverzekering

De schoolverzekering

De schoolkinderen zijn verzekerd bij de KBC Verzekeringen voor lichamelijke schade opgelopen in het schoolcomplex tijdens de normale openingsuren en op weg tussen de school en thuis.

Ook tijdens na- of buitenschoolse activiteiten, door de school georganiseerd, zijn de leerlingen verzekerd.


De verzekering dekt geen materiële schade. Er dient in geen geval een forfaitaire bijdrage te worden betaald. 

 

Wat doe je wanneer jouw kind slachtoffer is van een ongeval.

1. Je haalt een aangifteformulier af op het secretariaat of op de vestigingsplaats.
2. Met dit formulier ga je naar de dokter of het ziekenhuis om het formulier te laten invullen.
3. Zelf vermeld je op het formulier uw rekeningnummer en vul je de nodige gegevens in met jouw handtekening.
4. Je geeft het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk af op school. De aangifte moet binnen de 48 uur gebeuren.
5. De school stuurt dit formulier op naar verzekeringsmaatschappij.
6. De school en de ouders krijgen een dossiernummer.
7. Je bezorgt alle andere documenten zelf aan de verzekeringsmaatschappij.

8. Het remgeld en andere onkosten worden op jouw rekening teruggestort.