MOS-beleid

Mos groeit niet alleen tussen de stenen, maar ook in de scholen! MOS staat voor Milieuzorg Op School.

MOS is een milieuzorgproject van kleuter en lagere school. Het MOS-project helpt onze school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen. Een milieuzorgsysteem op school is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken. Kinderen en jongeren werken samen met hun leerkrachten, directie en schoolpersoneel dit milieuzorgsysteem uit op maat van de school. MOS biedt hiervoor educatieve en praktische ondersteuning.

MOS-acties op school zijn o.a.
-     aanleg van een moestuin
-     energiebewakende leerlingen
-     composteren