Schoolbestuur

Het schoolbestuur

We zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van onze school en is de eindverantwoordelijke voor ons schoolgebeuren. Het is verantwoordelijk voor de uitbouw van de school, voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. 

Schoolbestuur: Gemeentebestuur van Lievegem
                             Kasteeldreef 72
                             9920 Lievegem
                             Tel: 09/3962300

De schepen van onderwijs is Caroline Fredrick.