Rapport

Op vastgestelde data (om de 2 maand) krijgen de kinderen van de lagere school een vorderingenrapport mee. Doelstellingen omschrijven duidelijk welke stof gequoteerd werd.

In de hogere leerjaren is er ook plaats voor zelfevaluatie van de leerling. De toetsen worden steeds meegegeven naar huis ter inzage. Grote toetsen vinden tweemaal per jaar plaats.

Om de vorderingen te bespreken plant de school drie keer per jaar een individueel oudercontact.