Schooluren en opvang

Schooluren

’s Morgens is er les van 8.35 uur tot 11.45 uur, met een pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur.
Op woensdag duren de lessen tot 12.10 uur.

’s Middags start de les om 13.15 uur en eindigt de school om 15.35 uur. De pauze gaat in de namiddag door van 14.30 uur tot 14.45 uur.

Opvang buiten de schooluren

Opvang op school

Er is voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur tot 8.20 uur.
Er is naschoolse opvang vanaf 15.50 uur tot 19.00 uur.

Opvang in de Speelboom

- op vakantiedagen
- op woensdagmiddag

Je ontvangt een fiscaal attest voor jouw bijdragen voor kinderopvang, voor kinderen tot 12 jaar.

Kortingen:

-    25 % vanaf een tweede kind, indien beide kinderen gelijktijdig in de opvang verblijven.
-    50 % als sociaal tarief. Indien je hiervan gebruik wenst te maken richt je jouw vraag schriftelijk tot het OCMW van Lievegem.
     (Het voordeligste tarief wordt gekozen.)

De sluitingsdagen en de concrete inschrijfdata voor gemeentelijke opvang – inclusief de Speelboom – zijn te vinden via onderstaande link.
Klik hier voor meer info over de kinderopvang in Lievegem.

Voor verdere inlichtingen kun je terecht bij de coördinator Peggy Debruyne, tel. 09 396 23 00.