Huiswerk en studie

Huiswerk

Leerlingen uit de eerste klas krijgen bijna dagelijks een beperkt inoefentaakje mee. Oudere leerlingen krijgen een drietal keer per week een taak mee. We streven hierbij naar een huiswerkvrije woensdagmiddag en weekend.

Vanaf het 4de leerjaar plannen de leerlingen hun taken zelf over de komende week, ofwel via hun agenda, ofwel via een contract.

De huiswerken worden genoteerd in het heen-en-weerschrift of de schoolagenda. Indien een leerling zijn huiswerk vergeet, kan de klasleerkracht de nodige maatregelen nemen. De leerlingen van de tweede en derde graad kunnen ook studie- of voorbereidende taken meekrijgen.

Studie

Leerlingen kunnen onder begeleiding van een leerkracht hun huiswerk maken of hun lessen herhalen. Deze studie is gratis en heeft plaats op maandag, dinsdag, en donderdag van 15.50 uur tot 16.40 uur. De kinderen blijven minstens 25 minuten in de studie. De kinderen kunnen de studie verlaten om 16.15 uur (Eeksken) / 16.20 uur (Vinderhoute) of op het einde (16.40 uur). Daarna kunnen leerlingen die met hun taken klaar zijn, gaan spelen in de naschoolse opvang.