Afzetten en afhalen

Vanaf 8.20 uur neemt de school het toezicht over van het IBO.  Hierbij vragen we vriendelijk om met volgende regeling rekening te houden:

KLEUTER (enkel voor afdeling Eeksken):

Kleuters en hun ouders komen de school binnen via de glazen deur (bordje ingang kleuters). Ouders mogen met hun kinderen meegaan naar de speelplaats om daar rustig afscheid te nemen.

Na schooltijd kunnen de kleuters aan de schoolpoort van de lagere afdeling opgehaald worden. We vragen aan de ouders om aan de schoolpoort te wachten. Eerst vertrekken de busrij en de fietsenrij. Daarna kan je jouw kleuter ophalen bij de klasjuf in de rij.

LAGER:

De schoolpoort in de lagere afdeling gaat open vanaf 8.20 uur. We danken de ouders die aan de schoolpoort afscheid nemen van hun kind. De kinderen plaatsen dan zelfstandig hun boekentas aan de klasrij of een andere afgesproken plaats.

Na schooltijd kunnen de kinderen aan de schoolpoort van de lagere afdeling opgehaald worden. We vragen aan de ouders om aan de schoolpoort te wachten. Eerst vertrekken de busrij (Eeksken), de fietsenrij en de voetgangersrij (Vinderhoute) . Daarna kan je jouw kind ophalen bij de klasjuf in de rij of aan het verzamelpunt voor de afdeling Vinderhoute.

We danken de ouders om deze regeling te volgen.