Inschrijvingen

Inschrijvingsregeling

Er zijn geen voorrangsgroepen meer omdat er geen maximumcapaciteit meer is op onze school.

Je kan je peuter voor het huidige of komende schooljaar inschrijven vanaf de eerste schooldag van september.

Documenten bij inschrijving

De inschrijving gebeurt aan de hand van de SIS-kaart.
Als het kind geen SIS-kaart heeft, volstaat ook één van volgende documenten:

-       een uittreksel uit de geboorteakte;
-       het trouwboekje van de ouders;
-       de identiteitskaart van het kind;
-       het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
-       de reispas voor vreemdelingen.

Elke ouder ontvangt tevens de informatiebrochure en het schoolreglement. Een inschrijving kan slechts genomen worden wanneer je als ouder dit schoolreglement voor akkoord tekent.

Capaciteitsbepaling

De school legt geen capaciteit vast.